Kolike su maksimalne dužine i prečnici koje možete da izvedete?

Dužina maksimalnog bušenja zavisi od više parametara, kao što su: Prečnik cevi koja se uvlači, material cevi koja se uvlači (čelik, polietilen), tip I kategorija zemljišta u kome se radi I radijus savijanja cevi, pa je tako svaki projekat I situacija na terenu priča za sebe.

Maksimalan prečnik koji smo radili je f 1200 mm. Najduže bušenje je bilo 400 m a prečnik f 168 mm. Najveća dubina bušenja je bila 30 m (ispod reke)

  1. art-people

Kolika je prerciznost u kontrolisanju dubine, pravca i mesta izlaska bušilice?

Preciznost u brojkama je iskazuje sa 0,1%. To bi značilo da je preciznost gotovo stoprocentna i da u svakom trenutku znamo poziciju, nagib i dubinu bušenja. Ali nažalost nismo u svemiru pa različite stvari utiču na pribore, gotove svaka fabrika iskazuje da moguća je greška do 5%. Uz iskustvo i strplenije uvek smo u skladu sa zadatkom.

  1. art-people

Da li je potrebna neka priprema za vaše radove?

Potrebno je pre radova posetiti lokaciju, pogledati projekat, proveriti kategoriju zemljišta i napraviti plan bušenja.

U nekim slučajevima kod velikih dužina i dubina (recimo ispod reka) potrebno je dodatnu uraditi geomehaniku kako bismo utvrdili slojeve zemljišta na većim dubinama i adekvatno se pripremili za zahtevno bušenje, a da bismo ga izveli kvalitetno.

U dogovoru sa investitorom radova, mi možemo pripremiti ulazne i izlazne jame i po potrebi nabaviti cevi za uvlačenje.

  1. art-people

Da li možete da izbegnete postojeće instalacije da ne bi dolazilo do havarija?

Da, ukoliko znamo gde se nalaze postojeće instalacije, ili bilo kakve druge prepreke, možemo ih uspešno zaobići i time izbeći havarije.

  1. art-people

Da li možete da bušite samo pravolinijski, ili možete da skrećete i pravite radijus?

<p> Da, možemo da skrećemo i recimo pratimo krivinu puta. Naše šipke koje koristimo za bušenje su izrađene od specijalnog materijala i imaju svojstvo savitljivosti. </p> <p> Naravno da ta savitljivost ima svoje granice pa tako svaku šipku možemo saviti od 7-10 % u odnosu na prethodnu, što opet zavisi od zemljišta u kome se izvode radovi. Naravno radijus savijanja zavisi i od cevi, prečnika i materijala od koje je napravljena tj. koji je njen prirodni radijus savijanja. </p>
  1. art-people

Koliko traje jedno bušenje i uvlačenje?

Opet, u zavisnosti od prečnika, dužine i vrste zemljišta, bušenje može da traje od nekoliko sati do nekoliko dana. Uglavnom prosek za jedno bušenje sa uvlačenjem, traje jedan dan. Da li vaše mašine oštećuju kolovoz, pločnik, ili neku drugu podlogu na kojoj se nalazi? Naše sve mašine su na gumenim gusenicama, pa se tako mogu bezbedno pokretati preko svih čvrstih podloga koje ostaju neoštećene. Blago oštećenje će pretrpeti jedino trava.

  1. art-people

NAŠI SARADNICI

Partneri

energo-tehnanisepsejbmillenniumteamenergomontazastarbagkonvarsomborelektropromontgatgoalinsteltelekomunikacijeenergo-tehnanisepsejbmillenniumteamenergomontazastarbagkonvarsomborelektropromontgatgoalinsteltelekomunikacije